Những yêu cầu tối thiểu cho một Website

Business information luôn được cập nhật
Hãy tưởng tượng một khách hàng khi đến tiệm làm móng tay của bạn thì khám phá ra rằng bạn đang đóng lại mặc dù những gì họ đã xem trước trên website của bạn. Nên luôn chắc chắn rằng trang web của bạn có thông tin chính xác như giờ làm việc, địa chỉ và số điện thoại do đó, những khách của bạn sẽ không tìm đến đối thủ cạnh tranh của bạn.
Hấp dẫn, dễ xử dụng và thân thiện với người dùng
Có rất nhiều tiệm cạnh tranh với bạn trên mạng nên trang web của bạn nên được thiết kế một cách hấp dẫn, tiện lợi, dễ xử dụng và thân thiện với người dùng. Quan trọng nhất là khách trong vùng phải tìm thấy bạn ngay trong Local Search như GOOGLE, YAHOO, BING… hoặc những serach engine khác.
Go Điện thoại di động
Khách hàng ngày càng tìm kiếm các dịch vụ mới trên điện thoại của họ. Khách làm móng tay cũng vậy. Hãy luôn chắc chắn rằng Nail Salon website của bạn sẽ được xuất hiện một cách thân thiện trên điện thoại di động và dễ dàng tìm ra Menu list.
Khuyến mãi
Trang web phải có khả năng hiện thị chương trình khuyến mãi. Bạn có thể tự tạo coupon và upload ngay tức thì.
2014-10-13T17:55:04+00:00